לפעמים אי על אגם טראוויס

לפעמים האי עלאגם טראוויסבאוסטין, טקסס.


המכונה האיים לפעמים באגם טראביס, מחרוזת איים מוזרה זו מופיעה ונעלמת מעל פני המים מדי כמה שנים. אתה יכול לבקר על ידיסִירָהאו אדמה.

תמונה שצולמה על ידי חברינו ב- Float On -השכרת סירות באגם טרוויס, המקום הטוב ביותר ללכת אליואגם טראוויסהשכרת סירות באזור אוסטין, טקסס. בדוק אותם גם על אגם אוסטיןהשכרת סירות באגם אוסטין.