מדוע ענפי עצים אינם צומחים ישר למעלה?

ענפי עצים יגדלו בכדי לתת לרוב העלים הכי הרבה אור, גם אם זה אומר לגדול הצידה. עצים זקוקים לאור לצורך הפוטוסינתזה, וכך מייצרים צמחים ירוקים את האנרגיה שלהם.


ישנם גורמים נוספים המשפיעים על אופן הגדלת הענפים. כוח הכבידה מושך את הענפים כלפי מטה. וגידול הענפים מושפע מהרוח. חלק מהפשרה שכל עץ צריך לעשות הוא בין איסוף אור, שמירה על יציבות ברוח והצלחה מול מתחרים סמוכים. אז כאשר ענפים צומחים עקומים, זה חלק מאסטרטגיית ההישרדות הכוללת של עץ.

לעצים יש חיישנים המזהים אור וכבידה. מרגע שהעץ מתחיל את חייו, הוא יודע איזה סיום הוא. עצים בדרך כלל ינסו לצמוח לעבר האור ולהתרחק ממשיכת הכבידה. אך ככל שהעץ מתבגר, הענפים שלו נוטים לגדול יותר כלפי חוץ מאשר כלפי מעלה. זה כך שהעץ יכול להטיל רשת רחבה יותר כדי לתפוס את אור השמש.


תודתנו ל:
ד'ר רוברט ב. ג'קסון
עוזר מרצה
מחלקת בוטניקה
בית הספר לאיכות הסביבה של ניקולס
אוניברסיטת דיוק
דורהאם, צפון אמריקה